ชุมชนปากน้ำประแส

18 ชุมชนปากน้ำประแส cover
Company Outing

ชุมชนปากน้ำประแส

จ.ระยอง

ชุมชนปากน้ำประแส ชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำประแส มีวิถีชีวิตที่พึ่งพาสายน้ำ ชาวบ้านในชุมชนประกอบอาชีพค้าขาย และประมงชายฝั่ง มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่น ทุ่งโปรงทอง และมีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีกลิ่นไอของความเป็นเมืองเก่าบนถนนบ้านเก่าริมน้ำ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สวยงามและน่าสนใจ เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ทุกคนต้องมาเยือนและสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน

ไฮไลต์กิจกรรม

  • สามล้อชมเมือง ลัดเลาะถนนสายวัฒนธรรม
  • เรียนรู้ วิถีชาวเล/ยกยอกะปิ, คราดหอย
  • เสน่ห์ป่าชายเลนสีทอง
  • ทุ่งโปรงทอง
  • ล่องแพชมเหยี่ยว

ตัวอย่างโปรแกรม

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำสำหรับท่องเที่ยวแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ รูปแบบองค์กร, บริษัท

วันที่ 1

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า เดินทางถึง อนุสรณ์สถานเรือรบหลวงประแส ชุมชนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนในชุมชนด้วยขนมท้องถิ่นและน้ำสมุนไพร จากนั้นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
จะนำท่านเยี่ยมชมเรือรบหลวงประแส ชมวิวทิวทัศน์ของบริเวณปากน้ำประแสสุดลูกหูลูกตา
เดินบนสะพานไม้ซมป่าชายเลน กิจกรรม CSR แหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระบบนิเวศ
เรียนรู้สัตว์ชนิดต่าง ๆ ในป่าชายเลนตลอดทาง เช่น ปู่ก้ามดาบ ปลาตีน และปูแสม เป็นต้น
พร้อมฟังเรื่องราวของธรรมชาติที่ผูกพันกับผู้คนในชุมชน
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เยือน บ้านลุงแมน ทำกิจกรรมเรียนรู้วิถีซาวเล การยกยอเก็บเคย สร้างประสบการณ์ลงมือการทำกะปิ
เดินทางชมเสน่ห์ป่าชายเลนสีทอง ที่ทุ่งโปรงทอง
ทำกิจกรรมเวิร์กชอป ‘ขนมบอบแบบ’ หรือ ‘ขนมนิ่มนวล’ ขนมประจำภูมิภาคของชุมชนประแส
ทดลองนวดแป้งเนื้อนุ่มและยัดไส้ด้วยมะพร้าวขูด และชิมขนมจากฝีมือตนเอง
เย็น ล่องแพเปียกชมเหยี่ยว บรรยากาศวิถีชาวเล ตลอดสองข้างทาง มุ่งหน้าชมเหยี่ยวที่ปากอ่าว
เช็กอินเข้าที่พัก โฮมสเตย์ชุมชน เก็บสัมภาระและพักผ่อนตามอัธยาศัย
(สามารถให้มัคคุเทศก์ประจำชุมชนพาชมชุมชนบ้านเก่าริมแม่น้ำประแสได้)
รับประทานอาหารเย็น ณ โฮมสเตย์ ด้วยเมนู Seafood full course ต่อด้วยกิจกรรมสนุก ๆ
จากชุมชนที่จะชวนทุกคนลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสาย ด้วยกิจกรรมรำวงย้อนยุค
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ทำบุญตักบาตร บรรยากาศชุมชนริบน้ำวิถีพื้นบ้านเก่าแก่
กิจกรรมกลุ่ม คราดหอย แต่งตัวเป็นชาวเล ดื่มด่ำวิถีชุมชน
กลับเข้าที่พักเพื่อชำระร่างกาย และเก็บสัมภาระเพื่อเช็กเอาต์ออกจากโฮมสเตย์
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
แวะชม ศูนย์เรียนรู้การทำชาใบขลู่ลุงชะโลม สนุกสนานไปกับวิธีการทำชาใบขลู่ ตั้งแต่การเด็ดใบชา คั่วใบชา
ไปจนถึงการปิดผนึก และหลังทำกิจกรรม ทุกท่านยังได้ชาใบขลู่กลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ราคาเริ่มต้นที่: : 2,999 บาท/ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อ: 084-0884768

ผลิตภัณฑ์/ของที่ระลึกชุมชน

18 ชุมชนปากน้ำประแส-10
18 ชุมชนปากน้ำประแส-11
18 ชุมชนปากน้ำประแส-12

Photo/VDO Gallery